E - KİTAP

Dîvânlar, mesnevîler, tezkîreler, kronikler, halk hikâyeleri ve masallar gibi Türk edebiyatının çeşitlilik ve derinliğini yansıtan klasik kaynakların elektronik ortamda yayınlandığı web sayfasıdır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı E-Kitap

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı E-Kitap