ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ


 • Kullanıcılar bilgi kaynaklarını ödünç alırken üniversite kimlik kartını göstermek zorundadırlar.
 • Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
 • Ödünç alma işleminde kullanıcılarımıza uygun olarak belirlenmiş sınırlamalar; Akademik personel en fazla 10 materyali 30 gün süreyle, idari personel ve öğrenciler en fazla 5 materyali 20 gün süreyle ödünç alabilir.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdürler.
 • Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.
 • Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur.
 • Materyal başka bir üye tarafından ayırtılmadığı takdirde, ödünç alınan kaynağın süresi en fazla 2 (iki) defa uzatılabilir.
 • Reserve materyaller iki saat için ödünç verilir. Materyale başka bir okuyucu gerek duymazsa, okuyucudan gelen istek üzerine, süresi iki saat daha uzatılır. Birden fazla kopyası bulunan reserve materyallerin bir adedi kütüphanede kalmak şartıyla, diğer kopyaları akşam saat 16:00’dan ertesi sabah saat 10.00’a kadar ödünç verilir.
 • Ödünç alma süresi dolduktan sonra iade edilmeyen genel ve çoklu ortam koleksiyonları içindeki materyaller için günlük, ayrılmış ders materyalleri için saatlik gecikme bedeli uygulanır.
 • Geciktirme Ücreti: Normal materyaller için günlük: 50 (elli) kuruş,

                                 Reserve materyaller için saatlik: 1 (Bir) TL alınır.

 • Herhangi bir nedenle Üniversite’den ilişiğini kesecek olan bir üye üzerindeki tüm bilgi kaynaklarını iade etmek zorundadır.
 • Üyeler, sistemde yer alan kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.
 • Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.
 •        Dış Kullanıcılar
 • Üyemiz olmayan kullanıcılar kütüphanede yer alan bilgi kaynaklarından sadece kütüphane içerisinde yararlanabilir.
 • Diğer Üniversitelerin akademik personeli “Kütüphaneler Arası İşbirliği” kapsamında kendi kütüphaneleri aracılığı ile kaynaklarımızı ödünç alabilirler.