Açık Erişim Veri Tabanları

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır.

ACAR INDEX

De Gruyter, dünya çapındaki dini azınlıklar konusunda en önemli akademik kaynaklardan biri olan ve akademik alandaki en son gelişmeleri yansıtan Religious Minorities Online (RMO) veritabını tamamen açık erişimle sunmaktan memnuniyet duyar!

Religious Minorities Online dünya genelindeki dini azınlıkları ele alan ilk referans eserdir. Önde gelen akademisyenler tarafından yazılmıştır ve titizlikle hakemli olarak değerlendirilmektedir.

 

Açık Erişimli bir yayın olarak sunulan ve erişilebilir bir üslupla kaleme alınan RMO, sadece öğrenciler ve akademisyenler için değil, aynı zamanda gazeteciler, politikacılar ve politika danışmanları, aktivistler ve STK’lar gibi daha geniş kitleler için de vazgeçilmez bir kaynaktır. Çok çeşitli makaleler, güncel denemeler ve araştırma raporları içermektedir. Yeni makaleler yılda iki kez online olarak yayınlanacaktır. Proje dönemi sonunda ise önemli makaleler 2 cilt halinde Handbook of Religious Minorities adıyla basılı olacak yayınlanacaktır.

https://www.degruyter.com/database/RMO/html

 

 

Arkitekt Dergisi veritabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır. Eren Sayar Kavcı’nın izni ile kullanıma açılmıştır.

ARKITEKT

 

American Society for Engineering Education E- Dergi, Konferans Bildirileri- American Society for Engineering Education mühendislik teknolojileri konusunda eğitimi destekleyen, kar gütmeyen bir kuruluştur. 11 akademik dergi ve konferans bildirilerine ücretsiz erişim sağlamaktadır.

ASEE

BASE Bielefeld University Library Open Access Databases (Bielefeld Academic Search Engine) felsefe, psikoloji, sosyololoji, edebiyat, tarih, dil bilim, teknoloji ve sanat konularında 60 Milyonun üzerinde tam metin içeriğe erişim sağlamaktadır.

BASE Bielefeld University

 

 

Öğrenciler için 1.000’den fazla ders kitabı ve 10 dilde iş dünyası profesyonelleri için 600 eBook sunmaktadır.

Bookboon

Elektronik tezlerin, araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması amaçlanmaktadır.

Dart Europe: 

DOAJ, yüksek kaliteli, açık erişimli, hakemli dergilere erişim sağlayan ve topluluk tarafından oluşturulmuş bir çevrimiçi dizindir.

DOAJ-Directory of Open Access Journals

EBSCO ve BiblioLabs iş birliği ile oluşturulan EBSCO Open Dissertations™, 800.000’den fazla teze erişim sağlayan yeni, ücretsiz elektronik tez veri tabanıdır.

EBSCO Open Dissertations

EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır.

Econbiz

“Europeana” veritabanı; Avrupa’nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.

Europeana Collections

Google Books Telif hakkı kapsamı dışında kalan ve Google’un yayıncısından izin aldığı ücretsiz olarak okunabilecek milyonlarca kitap bulunmaktadır.

Google Books

1997 yılında kurulan Hindawi şu anda yılda yaklaşık 20.000 makalenin çıktısıyla 230’dan fazla hakemli bilimsel dergi ve bir dizi bilimsel monograf yayınlamaktadır.

Hindawi

MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.

MIT Theses

Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veritabanıdır.

OpenAIRE

Open Library, “yayınlanmış her kitap için bir web sayfası” oluşturmayı amaçlayan çevrimiçi bir projedir.

Open Library

OECD’nin yayınlarını içeren veritabanıdır. İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 300’e varan süreli yayın, 9.900 kitap (3.780’ü çok dilde özet ile), 35.600 kitap bölümü, 2.700 toplantı bildirisi, tam metin dokümanların içinde yer alan erişilebilir formatta 34.000 Excel dosyası, direkt erişilebilir ve taranabilir 5.000 Excel dosyası, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 300 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.

OECD Library

ProQuest Tezler ve Küresel Tezler :

Lisansüstü tezlerin en büyük havuzu 3,8 milyon eser içeriyor – her yıl 100’in üzerinde büyüme gerçekleşiyor. Uluslararası kapsamda – 88 ülkedeki üniversitelerden alınan içerikler 3000 kurum tarafından erişilir – her ay 45.000’den fazla indirme gerçekleşiyor.

PQDT Open

 

T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergi 1. sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.

Sayıştay Dergisi

SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veritabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır. Bu göstergeler, bilimsel alanları değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Dergiler ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Ülke sıralamaları ayrıca ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Dergiler, konu alanına (27 ana tematik alan), konu kategorisine (313 spesifik konu kategorisine) veya ülkeye göre gruplandırılabilir. Alıntı verileri, dünya çapında 239 ülkeden 5.000’den fazla uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500’den fazla başlıktan elde edilmiştir.

SCImago Journal & Country Rank

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen TR Dizin, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında makaleler içeren bibliyografik / tam metin bir veri tabanıdır.

TR DİZİN

Türk Patent Enstitüsü yayınlarına ücretsiz erişim sunar.

Türk Patent Enstitüsü

TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler ile bu makalelere ait araştırma verilerinin uygun bir veri tabanı yapısı içerisinde uzun süreli saklandığı, korunduğu, yönetildiği, taranabildiği Aperta, Türkiye Açık Arşivi’nin adıdır. Bilimsel çalışmalarınızı bu portala yükleyebilir ya da yüklenmiş çalışmalara kolayca erişebilirsiniz.

 

Erişim Adresi: https://aperta.ulakbim.gov.tr/

T.C. Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.

T.C. Resmi Gazete

Elektronik Tez Arşivi çalışması ile sayısal ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından “çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır.

Yüksek Öğretim Dergisi