AKADEMİK GÖRÜNÜRLÜK

Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 tarih ve 32771 sayılı yazısı ile YÖK Yürütme Kurulunun 13.05.2020 tarihli toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

Buna istinaden Akademisyenlerimizin ve Yüksek Lisans Öğrencilerimizin ORC-ID numarası almaları gerekmektedir.

ORC-ID: Bilim insanlarını ve akademik otoriteleri benzersiz olarak tanımlamak için kullanılan alfa numerik kod. Diğer bir ifade ile akademik e-kimlik numarası.

ORC-ID Araştırmacı Kimlik Numaranızı mutlaka alınız. (Kayıt Link: https://orcid.org/register)

  Google Akademik profilinizi oluşturunuz. http://scholar.google.com.tr · WOS Researcher-ID numaranızı oluşturunuz. https://webofknowledge.com/ · YÖK YAZAR ID numaranızı oluşturunuz. https://yoksis.yok.gov.tr · SCOPUS YAZAR ID numaranızı oluşturunuz. https://www.scopus.com

· DSpace@OSTİMTECH Kurumsal Akademik Açık Arşiv’de yayınlarınızı kontrol ediniz. http://earsiv.ostimteknik.edu.tr:8080/xmlui/

· Yayınlarınızda adres olarak “Ostim Technical University, Ankara, Turkey” kullanınız.

· Academia.edu, ResearchGate gibi “Akademik sosyal ağlar” a kayıt olunuz.

· Yazar ID’ lerinizi kişisel dosyalarınızda, özgeçmiş bilgilerinizde ya da e-posta imza alanlarında belirterek akademik görünürlüğünüzü arttırmış olacaksınız.